Leaving Cert Irish - Essay Podcasts
CATEGORY: Irish

Leaving Cert Irish – Essay Podcasts

Course Access: 300 days access
Course Overview

In this lesson, we will hear each of the following leaving cert higher level Irish essays being read aloud:

  1. An Sceimhlitheoireacht
  2. Na meáin shóisialta
  3. Fadhb an óil agus fadhb na ndrugaí
  4. An Timpeallacht
  5. An Córas Oideachais
  6. An Ghaeilge
  7. An Imirce
  8. An Taisteal
  9. Géarchéim na tithíochta

Leave a Reply

Your email address will not be published.